Boklansering: Kystfisket i Finnmark - en rettshistorie

Forskergruppa for rett, samfunn og historisk endring lanserer, i samarbeid med Forskergruppa for naturressursrett, et rettshistorisk arbeid av professor Kirsti Strøm Bull.

Kystfisket i Finnmark - en rettshistorie. Foto: Universitetsforlaget.

Initiativtaker: Professor Dag Michaelsen, leder for Forskergruppa for rett, samfunn og historisk endring

Bevertning.

Nasjonale fiskerispørsmål

Universitetsforlaget skriver i sin omtale:

Boken forteller rettshistorien til kystfisket i Finnmark herunder også rettshistorien til sjølaksefisket i Finnmark. Selv om beretningen gjelder Finnmark, har denne rettshistorien langt fra bare lokal interesse. Mange av de store nasjonale fiskerispørsmål startet nettopp i Finnmark. Det gjelder spørsmål om hvalfangst contra kystfiske, trålfiske contra fiske med konvensjonelle redskap og fiskerigrensesaken mot England som ble avgjort av Den internasjonale domstol i Haag i 1951 til Norges fordel.

 

 

Publisert 25. nov. 2011 10:58 - Sist endret 31. jan. 2020 11:07