Boklanseringer: Michalsen "Norsk rettstenkning etter 1800" og Halvorsen/Strøm Bull (red.) "Juridisk fakultet 200 år"

Forskergruppen for Rett, samfunn og historisk endring inviterer til lansering av bøkene til professor Dag Michalsen "Norsk rettstenkning etter 1800. Tolv studier" og professorene Marit Halvorsen og Kirsti S. Bull (red.) "Juridisk fakultet 200 år - kontinuitet og fornyelse".

Foto: Forlaget

Program:

Start kl. 16.00 (OBS! Endret tid)

Innledning om bøkene ved forfattere

Kommentarer:

Professor Kåre Lilleholt om Dag Michalsen "Norsk rettstenkning etter 1800"

Professor Frederik Zimmer om Halvorsen/Strøm Bull (red.): "Juridisk fakultet 200 år - kontinuitet og fornyelse"

 

Lett servering

For påmeldig, send mail til Eugenia Blücher: eugenia.bluecher@jus.uio.no 

 

Om bøkene:

Michalsen: "Norsk rettstenkning etter 1800"

Denne boken dreier seg om norsk rettstenknings historie etter 1800. Lenge ble norsk rettstenkning stort sett undersøkt som del av norsk politisk historie. Denne boken løfter frem en rekke av de spørsmål som faktisk har stått sentralt i norsk rettstenkning etter 1800. Hvordan virket den felles dansk-norske rettstradisjonen etter 1814? Hva betød Grunnloven for norsk rettstenkning? Hvilken betydning har internasjonal rett hatt for norsk rettsvitenskap? Hvordan har rettslige og metodiske nyskapninger som omleggingen av erstatningsretten eller den endrede begrunnelse av avtalebinding foregått i norsk rett?

Gjennom tolv studier analyserer Dag Michalsen disse og andre spørsmål og setter dem inn i en større norsk og internasjonal rettsvitenskapelig sammenheng. Han peker også på de historiemetodiske utfordringer som ligger innbakt i en rettstenkningens historie. Boken gir dermed et langt fyldigere bilde av norsk rettstenkning siden 1800 enn i noen annen fremstilling. 

 

Halvorsen og Strøm Bull (red.): "Juridisk fakultet 200 år - kontinuitet og fornyelse"

Foto: Forlaget

I 2011 feiret Universitetet i Oslo sitt 200-årsjubileum. Det juridiske fakultet markerte dette ved å arrangere en seminarrekke høsten samme år der følgende temaer ble tatt opp:  «Juristutdanningen gjennom 200 år», «Det juridiske fakultet og tverrfaglighet», «Det juridiske fakultet og internasjonalisering» og «Universitetsjuristene og samfunnet». Foredragene fra seminarene er publisert i denne boken.

 

Gjennom disse foredragene gir boken et innblikk i det indre og ytre liv ved Det juridiske fakultet i Oslo i de to hundre år som er gått siden Norge fikk sitt første universitet.

 

Temaene i seminarrekken ble valgt for å vise de lange linjer i fire viktige sider ved Fakultetets virksomhet. Utdannelsens utforming, tverrfaglighet, internasjonalisering og samfunnsengasjement er sentrale ord i strategien for Universitetet i Oslo i jubileumsåret, men er samtidig stikkord for beskrivelse av Det juridiske fakultet på et hvilket som helst tidspunkt i dets historie.

 

 

Publisert 27. sep. 2013 13:16 - Sist endret 30. juni 2015 11:08