Forum for vitenskapsteori: Hvordan forske på grunnloven?

Forum for vitenskapsteori og Nytt Norsk Tidsskrift arrangerer et seminar med tema: Hvordan forske på grunnloven?

I dette tverrfaglige miniseminaret blir det satt lys på prinsipielle og metodiske utfordringer knyttet til det å forske på grunnloven. 

På bakgrunn blant annet av erfaringer de har gjort seg i arbeidet med grunnloven, vil forskere fra ulike fagfelt diskutere disse utfordringene i løpet av korte innlegg:

Innlegg fra bl.a.

* Mona Renate Ringvei (Institutt for arkeologi, konservering og historie).

* Erik Oddvar Eriksen (ARENA).

* Karen Gammelgaard (Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk).

* Inger Johanne Sand (Institutt for offentlig rett).

* Dag Michalsen (Institutt for offentlig rett).

* Eirik Holmøyvik (Forskergruppe for statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter, UiB).

 

Les mer om programmet og stedet på arrangementsiden:

http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/aktuelt/arrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/faste-seminarer/vitenskapsteori/2013-host/grunnloven.html

Åpent for alle interesserte.

 

Publisert 6. nov. 2013 09:58 - Sist endret 6. nov. 2013 10:00