Gjesteforelesning i sivilprosesshistorie: The role of Roman-canon law in the shaping of our modern civil procedural law and the problems it has created

C.H. van Rhee (Maastricht) innleder om "The role of Roman-canon law in the shaping of our modern civil procedural law and the problems it has created". Forberedte kommentarer fra Maria Astrup Hjort og Jørn Øyrehagen Sunde

Publisert 2. nov. 2011 13:07 - Sist endret 20. mai 2016 13:50