Juridisk fakultet og tverrfaglighet

For noen kommer det kanskje som en overraskelse at Det juridiske fakultet har rommet, og fortsatt rommer, mye mer enn den rene jus. Innlederne forteller deg hva.

Seminaret inngår i seminarrekken Juridisk fakultet gjennom 200 år: Kontinuitet og fornyelse.

Målgruppe: Alle interesserte

Det inviteres til debatt etter innleggene, og det er innlagte pauser med forfriskninger.

Innledere

Halvor Mehlum: Jurister og statsøkonomi/sosialøkonomi

Ragnvald Kalleberg: Jurister og sosiologi

Liv Finstad: Jurister og kriminologi

Seminarrekken

  • 29. september: Juristutdanning gjennom 200 år
  • 13. oktober: Juridisk fakultet og tverrfaglighet
  • 27. oktober: Juridisk fakultet og internasjonalisering
  • 10. november: Universitetsjuristene og samfunnet
Publisert 3. nov. 2011 10:41 - Sist endret 28. sep. 2016 16:08