Juridisk fakultet og internasjonalisering

Arbeid med internasjonale rettskilder, deltagelse i internasjonale forskningsfora og andre organisasjoner og kontakt med utenlandske læresteder har pågått i 200 år. Seminaret setter søkelys på internasjonal virksomhet før og nå.

Seminaret inngår i seminarrekken Juridisk fakultet gjennom 200 år: Kontinuitet og fornyelse.

Målgruppe: Alle interesserte

Det inviteres til debatt etter innleggene, og det er innlagte pauser med forfriskninger.

Innledere

Dag Michalsen: Rettskilder og rettsutveksling frem til 1940

Ola Mestad: Det norske og det internasjonale etter 1945

Anne Hellum: Kvinnerett – Et lærestykke i internasjonaliseringsarbeidet

Seminarrekken

  • 29. september: Juristutdanning gjennom 200 år
  • 13. oktober: Juridisk fakultet og tverrfaglighet
  • 27. oktober: Juridisk fakultet og internasjonalisering
  • 10. november: Universitetsjuristene og samfunnet
Publisert 3. nov. 2011 10:38 - Sist endret 13. juli 2015 10:24