Nordiske rettshistorikerdager 22.-24. april 2015

Velkommen til 2. Nordiske rettshistorikermøtet i Oslo - en møteplass for rettshistorikere fra Norden.

Professorboligen i Universitetshagen

Foto: Øyvind Henden

Program

Onsdag 22. april

Kl 10-12.15 Registrering. Enkel servering (kaffe/te/mineralvann, smørbrød, frukt).

 

1215-1400 Fellesprogram (Stallen)

 

1215 Åpning: Dag Michalsen (Oslo): Velkommen

 

1230-1400 Fellesprogram: Domstoler (Ansvarlig Dag Michalsen)

12.30-13.00 Dekan Hans Petter Graver (Oslo): Dommernes krig - den tyske okkupasjonen 1940-1945 og den norske rettsstaten.

13.00-14.00 Eirik Holmøyvik (Bergen), Ditlev Tamm (København), Johan Hirschfeldt (Stockholm): Forberedte kommentarer og generell diskusjon

 

1400-1430 Enkel servering (kaffe/te/mineralvann, smørbrød, frukt).

 

14.30-1600 Parallellsesjon 1 i Stuene: Domstoler (Ansvarlig: Marit Halvorsen) 

1430-1500 Per G. Norseng (Norsk Maritimt Museum/Høgskolen i Telemark): Angelsaksisk innflytelse på den eldste norske by- og sjøfartsretten

1500-1530 Lára Magnúsardóttir (Háskóli Íslands): Sources on "Laster, som ellers ved sædvanlig Rettergang ikke saa bevemmeligt er at afskaffe, eller bevise."

1530-1600 Lars Björne (Turku): Hovrätterna i Finland i politiska brytningstider

 

1430-1600 Parallellsesjon 2 på Loftet: Domstoler (Ansvarlig Marie Sandström)

1430-1500 Helle Vogt (København/CAS Oslo): Juridiske fora og strategiske valg – Brug af konfliktløsningsmodeller i højmiddelalderens Danmark

1500-1530 Pia Letto-Vanamo: (Helsingfors): Konfliktlösning med och utan domstolar

1530-1600 Søren Koch (Bergen): Appellens funksjon ved overgang fra et horisontal til et vertikal domstolssystem.

 

1630-1930 Tapas og vin i Professorboligen

 

Torsdag 23. april

0900 Kaffe/te og frukt

 

9.15- 10.30 Fellesprogram (Ansvarlig Kjell Åke Modeer)

Rettshistorie i dag: Tre kortforelesninger og debatt

Mia Korpiola (Turku) / Sverre Flaatten (Oslo) / Max Lyles (Örebro)

Forberedt kommentar og innledning til debatt: Lars Björne (Turku)

Generell debatt

 

1030-1100 Kaffe/te og kaker

 

11.00 -13.00 Parallellsesjon 1 på Loftet: Domstoler (Ansvarlig Mats Kumlien) 

1100-1130 Ditlev Tamm (København): Højesteretter

1130-1200 Maria Astrup Hjort (Oslo): Om lovgivningsteknikk og påvirkningstendenser i prosessretten i Norge, Sverige og Danmark

1200-1230 Harald Espeli (BI Oslo): Landssvik og tvangsarbeid. Om tvangsarbeidets tilnærmede fravær i det norske rettsoppgjøret etter 2. Verdenskrig

1230-1300 Heikki Pihlajamäki (Helsinki) Innledning til samtale

 

1100-1300 Parallellsjon 2 i Stuene: Generelle emner (Ansvarlig Pia Letto-Vanamo)

1100-1130 Morten Kjær (Syddansk): Guds og øvrigheds straf. Reformation og sædelighed i Danmark-Norge

1130-1200 Magne Frostad (Tromsø): Represalie- og kapersystemet: Fra antikken og frem til 1800-tallet

1200-1230 Ruth Hemstad (Nasjonalbiblioteket, Oslo) Folkerett og konstitusjonsløfter i propagandakrigen om Norge rundt 1814

1230-1300 Else Trolle Önnerfors (Lund) Innledning til samtaler

 

1300-1400 Lunsj (Professorboligen): Kremet skogsoppsuppe med gressløkkrem og pannestekt steinsopp, eller norsk kjøtt -og grønnsakssuppe med saltkjøtt. Suppene serveres med brød, smør og aioli.

 

1400- 1600 Fellesprogram: Domstoler i nordisk rettshistorie (Ansvarlig Eirik Holmøyvik)

1400-1430 Jørn Øyrehagen Sunde (Bergen): Nordisk domstolsfellesskap

1430-1500 Ragnhildur Helgadóttir (Reykjavik): Domstole og grundlovssager

1500-1530 Martin Sunnqvist (Lund): Domstolens uavhengighet

1530-1600 Kirsti Strøm Bull (Oslo), Ola Mestad (Oslo), Mats Kumlien (Uppsala): Forberedte kommentarer og generell diskusjon om domstolshistorie

 

1900 MIDDAG FOR PÅMELDTE DELTAGERE OG INNLEDERE, OSLO MILITÆRE SAMFUNN (BERNADOTTESALEN), MYNTGATEN 3

Meny:

  • Forrett: Grønn asparges med Santa Kristina-skinke, gressløk og beurre blanc
  • Hovedrett: Lettsaltet bryst av gås med confitert kyllinglår, stuede grønnsaker, persillepoteter og urtesjy
  • Dessert: Bakt ananas med marengs, ananaschips og bringebærsorbet

 

Fredag 24. april

0900 Kaffe/te og frukt.

 

0930-1200 Parallellsesjon 1 på Loftet: Generelle emner (Ansvarlig Jørn Øyrehagen Sunde)

0930-1000 Marie Sandström (Stockholm): Mellan statsmakt och medborgare – den regelstyrde förvaltningen

1000-1030 Mia Korpiola (Åbo): Kräftor, bär och rätten att bruka naturresurser i Finland ca 1900

1030-1100 Erik Nesland (Kristiansand): Debatter om "kløyvd eiendomsrett" og andre typer / former for eiendomsrett i norsk og dansk rettsvitenskap på 1900-tallet.

1100-1130 Claes Petterson (Stockholm): Den romerska rätten som juridisk encyklopedi.

 

0930-1200 Parallellsesjon 2 i Stuene: Domstoler (Ansvarlig Marit Halvorsen) 

0930-1000 Fredrik Thomasson (Uppsala): Domstolen lagstifter på svenska Sain Barthélemy

1000-1030 Jukka Kekkonen (Helsinki): Från oenighet till konsensus: den Finska juristkåren 1900-1918

1030-1100 Nils Rune Langeland (Stavanger): Høgsterett si rolle i den norske rettsstaten på 1800-talet

1110-1130 Max Lyles (Örebro) Lag och legalitet och gränserna för ämbetsmannen fria skön

 

Lunsj 1200-1300 (Professorboligen): Jegergryte på hjort med fasan og bacon, eller vegetarlasagne. Rettene serveres med brød, smør og aioli.

 

1300-1500 Fellessesjon: Generelle emner (Ansvarlig Lars Björne)

1300-1400 Christoffer C. Eriksen (Oslo): Norges økonomiske konstitusjoner – historiske perspektiver. Johan Hirschfeldt (Stockholm) og Ivar Alvik (Oslo): Forberedte kommentarer

1410-1510 Heikki Pihlajamäki (Helsinki): Kodifikationen i europeisk rättshistoria: några nytolkningar. Marie Sandström (Stockholm), Mats Kumlien (Uppsala) og Dag Michalsen (Oslo): Forberedte kommentarer

 

1515-1600 Fellessesjon: Avslutning

1515-1545 Kjell Åke Modeer (Lund): Nordisk rättshistoria och den globala utmaningen - Avslutande kommentarer

 

Neste Rettshistorikerdager 2017.

Publisert 1. feb. 2015 14:33 - Sist endret 19. mars 2018 14:14