Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815‒1900

En workshop for utvikling av prosjektet "Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815‒1900".

Nasjonalbiblioteket i Oslo. Bilde: Hans Petter Fjeld

Påmelding

Begrenset plass. Påmelding til: Ruth Hemstad (ruth.hemstad@nb.no), innen 3. juni 2015.

 

Program

Kl. 09.30         Kaffe
 

 • Kl. 10.00         Velkommen
 • Kl. 10.15         Dag Michalsen: Parlamenter, lovgivning og offentlighet
 • Kl. 10.30         Marthe Hommerstad: Stortinget og diskusjonen rundt offentlig votering i Høyesterett.
 • Kl. 10.45         Henrik Edgren: Offentlighet, presse og medborgerlighet i Sverige på begynnelsen av 1800-tallet.
 • Kl. 11.00         Jakob Maliks: Utenrikspolitikk og trykkefrihetsbegrensninger under Carl Johan.
 • Kl. 11.15         Diskusjon
   

Kl. 11.45         Lunsj
 

 • Kl. 12.45         Dag Thorkildsen: «Den politiske prædigen på Aggersbakknen». Religion og offentlighet i Norden på begynnelsen av 1800-tallet.
 • Kl. 13.00         Jes Fabricius Møller: Grundtvig, sensur og trykkefrihet.
 • Kl. 13.15         Lars Björne: Yttrandefriheten i storfurstendömet Finland under «statsnatten» 1809‒1863.
 • Kl. 13.30         Jakob Evertsson: Politiske karikaturer og ytringsfrihet i Sverige ca. 1800‒1850.
 • Kl. 13.45         Diskusjon

 

 • Kl. 14.15         Kai Østberg: Politisk satirisk tradisjon i Norden og Frankrike.
 • Kl. 14.30         Morten Nordhagen Ottosen: Offentlighet som vilkår for politisk og konstitusjonell utvikling i Norden sammenlignet med Tyskland.
 • Kl. 14.45         Diskusjon

Kl. 15.00         Kaffepause

 • Kl. 15.15         Torbjörn Nilsson: Ytringer i det offentlige rom. Torgslaget og norsk-svensk offentlighet.
 • Kl. 15.30         Marius Wulfsberg: Camilla Collett og den litterære offentlighet på 1800-tallet.
 • Kl. 15.45         Ruth Hemstad: Skandinavisk offentlighet mellom amalgamasjon og skandinavisme.
 • Kl. 16.00         Diskusjon
Kl. 16.30         Presentasjon av pågående og planlagte relaterte prosjekter:
 • Jussi Kurunmäki: Statsnatten i ny belysning: Politisk kultur i Finland ur ett transnationellt perspektiv 1809‒1863.
 • Morten Nordhagen Ottosen: Impacts of the Danish Defeat of 1814. Political and Cultural Spaces of Communication in the Eras of Reaction and Scandinavism.
 • Jani Marjanen: Computational History and the Transformation of Public Discourse in Finland, 1640–1910.

 
Kl. 17.00         Felles diskusjon rundt utvikling av prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815‒1900.
 

Arrangør

Institutt for offentlig rett i samarbeid med Nasjonalbiblioteket
Publisert 12. mai 2015 10:15 - Sist endret 24. aug. 2015 15:19