Nordiske rettshistorikerdager 22.-24. april 2015

Velkommen til 2. Nordiske rettshistorikermøtet i Oslo - en møteplass for rettshistorikere fra Norden.

 

 

Program

Det faglige programmet er delt i to deler, et angitt og et åpent.

Det angitte temaet angår domstoler og dømmende virke, fra middelalder til samtiden. Rundt om i de nordiske landene har mange arbeidet med domstolshistorie og dømmende aktiviteter i historisk lys. Å få et mer samlet bilde av all denne forskning er derfor viktig.

For det åpne temaet inviterte vi alle til å bidra med foredrag etter eget ønske, med det utgangspunkt at alle temaer som er vokst ut av rettshistorisk forskning er velkomne.

Påmelding

Fristen for å melde inn foredrag var 20. januar 2015, og den ordinære påmeldingsfristen var 9. februar 2015.

Det er fortsatt mulig å etteranmelde seg til konferansen ved å kontakte Øyvind Henden.

Reise og opphold

Vi har reservert rom på Scandic Holberg til de som indikerte at de ønsket det i påmeldingsskjemaet. Vår avtale gir rompris til ca 1300 NOK som betales direkte til hotellet ved avreise. Hotellet ligger på Holbergs plass 1, kun noen få kvartaler fra konferanselokalet.

Her kan du finne noen nyttige reisetips.
 

 

Nyttige lenker

Lokaler

Det 2. Nordiske rettshistorikermøtet vil finne sted i Professorboligen i hagen til Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Eldre bøker fra Juridisk bibliotek. Foto: UiO.

Velkommen!

Det andre nordiske rettshistorikermøte i 2015 skal arrangeres ved Det juridiske fakultet i Oslo. Som i Uppsala skal dagene i Oslo være en møteplass for rettshistorikere fra Norden.

Også rettshistorikere fra andre steder er hjertelig velkommen.

Språket på Det nordiske rettshistorikermøtet er skandinavisk.

Dagene vil være fylt av faglig og sosialt program.

 

Kontakt

Faglig kontakt:

Professor Dag Michalsen

Administrativ kontakt:

Kontorsjef Øyvind Henden