Trender i norsk rettshistorisk forskning

Universitetet i Oslo arrangerer det tredje norske rettshistorikermøtet.

Tøyen hovedgård

Tøyen hovedgård. Bilde: UiO.

Program

Fredag 4. mai

Bolk 1

 • Marit Halvorsen: Et hull i velferdsstatens perlerad: Et kapittel fra trygderettshistorien.
 • Gunnar Eriksen: Betydningen den historiske skolen for utviklingen av (nåværende) reglene om alders tids bruk
 • Sverre Flaatten: Kontroll av kapital etter 1850 – et nytt prosjekt
 • Marius Mikkel Kjøstad: Frede Castberg og forholdet mellom rettsfilosofisk grunnsyn og statsrettslig metode

Omvisning på Tøyen hovedgård ved Ulf Holmene, Riksantikvaren

Bolk 2

 • Jørgen Skjold: Historien og folkeretten
 • Henrik Rode Evensen: Naturretten ved John Finnis og reelle hensyn. 
 • Nora Naguib Leerberg: Oppstart phd-prosjekt: Kunsten å unngå krig.
 • Jørn Øyrehagen Sunde: Kvalitativ og kvantitativ metode innan rettshistorisk forsking.

Lørdag 5. mai

Bolk 3

 • Ruth Hemstad: Skandinavisk offentlighet? Nasjonale grenser, transnasjonale muligheter etter 1814
 • Bård Tuseth: Forståelsen av Grunnloven § 100 de første årene etter 1814
 • Søren Koch: Rettshistorisk og rettskomparativ prosjekt om kompilasjon
 • Brage Hatløy: Utviklingar i formueretten i norsk mellomalder
 • Geir Heivoll: Politi, rett og offentlighet på 1800-tallet
Publisert 8. mai 2018 11:49 - Sist endret 8. mai 2018 11:49