Boklansering: "Hotet från öster: Drag i finsk och även norsk konstitutionell historia fram till 1809/1814"

Lansering av professor Lars Björnes (University of Turku) nye bok: "Hotet från öster: Drag i finsk och även norsk konstitutionell historia fram till 1809/1814".

Tsar Aleksander I av Russland åpner Borgå lantdag den 29. mars 1809. Kilde: wikimedia commons.

Sted: Rettshistorisk samling, 2. etg., Domus Bibliotheca, Det juridiske fakultet, Oslo.

Boken dreier seg om finske konstitusjonelle oppfatninger og praksis frem til og med 1809 da Finland ble storfyrstedømmet i union med Russland. I bokens andre halvdel sammenligner Björne norsk og finsk konstitusjonell historie 1809/1814. Dette er første gang en slik sammenligning er gjort. Boken utkommer i serien Oslo Studies in Legal History nr. 8.

Det blir forberedte kommentarer ved historiker og forsker Morten Nordhagen Ottosen ved IAKH på UiO.

Velkommen!

Påmelding til Nora Naguib Leerberg: n.n.leerberg@jus.uio.no.

Publisert 28. feb. 2014 11:57 - Sist endret 30. juni 2015 10:34