Rettshistorisk lunsjseminar: Forskergruppen møter stipendiater

Stipendiat Kai Spurkland innleder om "Krig og fred og sånn. Grunnloven og bruk av militærmakt i fredstid. Tolking av Grl. § 101 tredje ledd i dag.".

Alle seminarene blir holdt i Rettshistorisk samling i 2. etasje i DB, fra kl. 12 - 13, med mindre annet blir opplyst. På grunn av matservering krever vi påmelding til Marit Halvorsen.

Publisert 18. jan. 2017 09:18 - Sist endret 19. jan. 2017 14:50