Rettslige variasjoner: Seminar for professor Marit Halvorsen 60 år

Marit Halvorsen er 60 år! Med dette feires Marits 60 år av hennes mange venner og kolleger med et fagseminar med temaer fra Marits virkefelt: Kvinnerett, helserett, rettshistorie, forvaltningsrett og 1814-forskning.

Påmelding til Margrethe Østbø innen 1. februar (bindende påmelding).

Seminaret kan bli fulltegnet og lukket for videre påmelding.

Program

Det vil bli innlegg på ca. 10-15 minutter hver:

 • Dag Michalsen: Gratulerer! Marit som universitetsmenneske
 • Kirsti Strøm Bull: Stedsnavn før stedsnavnsloven
 • Gert Fr Malt: Marit, fra student til rettshistoriker.  Noen inntrykk.
 • Christoffer Eriksen: Schweigaard og Aschehougs forelesninger i administrativ ret - forvaltningsrett forut for sin tid?
 • Anne Kjersti Befring: Er det et demokratisk underskudd i styringen av helseforetakene? Marit som akademisk aksjonist...
 • Inger Johanne Sand: Sivilsamfunnet som rettens konstitusjon
 • Jørn Øyrehagen Sunde: Er ein domstol demokratisk?
 • Karen Danbolt: Fra Rettshistorisk samlings skatter: Vi ser på Pave Gregors dekret, trykket 1506

PAUSE /Lunsj med kake

 • Tone Sverdrup: Hvordan gifte kvinner mistet sin formue i 1928, men fikk den tilbake i 1978   
 • Ivar Alvik: Folkerett, kaperfart og eiendomsrett rundt 1814.
 • Anne Robberstad: Om professorene som sitter i sine borger  
 • Jørgen Sørgård Skjold: Er maktforbudet i FN-paktens art. 2 (4) begrenset av en minimumsterskel?
 • Ruth Hemstad: Landsforvist til Norge.
 • Randi Iversby: Bibliotekets gode ambassadør
Publisert 26. jan. 2017 11:00 - Sist endret 6. feb. 2017 08:05