Rettshistorisk lunsjseminar: Økonomiske misligheter i staten på første halvdel av 1800-tallet og i mellomkrigstiden

Innledes av forsker Harald Espeli, Institutt for rettsvitenskap og styring, BI.

Påmelding.

Harald Espeli er forfatter av flere arbeider om norsk politisk og økonomisk historie, og en av de tre forfatterne av Våpendrager og veiviser (advokatenes historie). Foredraget bygger bl.a. på funn fra boken Riksrevisjonens historie 1816 – 2016

Publisert 21. aug. 2017 08:38 - Sist endret 4. jan. 2018 11:51