Jubileumsseminar: Rettshistorisk lunsjseminar har pågått uavbrutt siden høsten 1997

For å feire at lunsjene i rettshistorisk samling er 20 år, inviteres tidligere vit. asser. og avhandlingsskrivende i rettshistorie til et halvdagsseminar 2. november. 

Avhandlingsskrivende studenter har vært viktige medspillere i oppbygging av det som nå er et sterkt rettshistorisk miljø ved fakultetet. De rettshistoriske lunsjseminarene er populære og utgjør et ekte tverrfaglig møtested. 

Lunsj serveres fra klokken 11.30 og programmet begynner klokken 12.00.

Kl 12.00 Første bolk

Lars Magnus Bergh
Hvordan domstolen møter barn

Steinar Bugge
Arven etter Erich Meyer - halvt jødisk advokat i Berlin på 1930-tallet

Geir Heivoll
Historia rerum gestarum - res gestae: hva jeg har gjort med rettshistorien, og den med meg

Maria Astrup Hjort
Om norsk prosessrettshistorie

Øystein Horntvedt
Ti år med tvisteloven – noen erfaringer fra en praktikers ståsted

12.55 - 13.05 Pause

13.05 Andre bolk

Olav A. Røssaak    
Regulering av festeavgift på universitetstomter

Izabella Salicath
Jus og risikostyring

Ulrik Sverdrup-Thygeson
Om å forsvare IS-deltakere

Bård Sverre Tuseth
Et spørsmål om respekt - respektlovgivningen i møte med Grunnloven § 100

 

Publisert 21. aug. 2017 08:38 - Sist endret 1. nov. 2017 12:45