Festseminar for professor Dag Michalsen

I 2017 fyller Dag Michalsen 60 år og har samtidig besittet lærestolen i rettshistorie i 20 år. Kolleger og venner feirer ham!

Program

10:00-10:15

Kaffe

1. bolk

10:15-11:00

Marit Halvorsen - Et lengdesnitt: Dag Michalsen og hans virke 

Jørn Øyrehagen Sunde - Nominadaglisme - rettshistorisk tvil á la Dag Michalsen 

Inger-Johanne Sand - Hva er rettshistorisk, og hva er rettssosiologisk metode?

11:00-11:10

Pause

2. bolk

11:10-12:00

Christoffer Eriksen - Maktkritikk og rettstenkning

Eirik Holmøyvik - Grunnlovas mystiske ånd og prinsipp

Gert-Fredrik Malt - Vattel og 1814

12:00-12:45

Lunsj

3. bolk

12:45-13:50

Ruth Hemstad - Skandinavisk offentlighet etter 1814 – rettslige begrensninger, transnasjonale muligheter 

Lars Björne - Bernadotterna og tryckfriheten

Bård Tuseth - Hån mot allierte makter - før 1814 og etter

Geir Heivoll - Fra politien til politiet: et rettshistorisk blikk på endringene i det norske politiets oppgaveportefølje gjennom 1800-tallet

13:50-14:00

Pause

4. bolk

14:00-14:45

Ola Mestad - “at fjerne den Usikkerhed, som ... ofte gjør sig gjældende med Hensyn til hvem Ansvaret paahviler” – Firmalova av 1874 

Kjell Åke Modéer - Krig, konst och högförräderi: Konsten i den tyska propagandans tjänst i Norden 1940 – 1945. Exemplet Kurt Kranz och Th Segelcke Thrap

Karen Danbolt - Flere skatter fra biblioteket 

14:45-15:00

Pause

5. bolk

15:00-15:50

Kirsti Strøm Bull - Samiske sedvaner

Maria Astrup Hjort - Norsk prosessrett under eneveldet – forholdet mellom lovgivning og praksis 

Hilde Sandvik - Lov og lekfolk 

Vi regner med at seminaret er ferdig rundt klokken 16:00

Publisert 21. aug. 2017 08:39 - Sist endret 7. nov. 2017 15:02