Rettshistorisk lunsjseminar: Forskergruppen møter stipendiater

Stipendiat Beate Fiskerstrand, Nifs, innleder om de rettshistoriske sider av sitt prosjekt “Tredjepersoners erstatningsansvar for inngrep i kontraktsforhold”

Publisert 4. apr. 2018 11:34 - Sist endret 29. mars 2019 14:55