Retthistorisk lunsjseminar: Offentlighet og ytringsfrihet i Norden

Ferdige masterstudenter møter UiO:Norden-forskere. 

NB! Merk tidspunktet!

Program 

Vegard Ree Ytterbøe: «Gudsbespottelse og ytringsfrihet i Norge i første halvdel av 1800-tallet. Grenser for den religiøse offentligheten – belyst gjennom rettsaken mot lekpredikant Ole Olsen Sørflaten».

Torbjørn Bergwitz Lauen: «Å lære å meine, og meine det høgt. Dei frilyndte ungdomslaga i Norden og deira rolle som opplæringsarenaer i offentleg deltaking ca. 1870–1920». 

Oskar Aanmoen: «Ulovlig forbindelse med fienden – Det norske rettsoppgjøret fra 1808 til 1810 mot mistenkte landssvikere som følge av krigen med Sverige i 1808».

Niri Ragnvald Johnsen: «’Vi hafva ifrån morgon till qväll varit ute och agiterad’. Skandinavismen og pressen 1848–1864».

 

Det er satt av 15 min. til hver presentasjon, med noe tid til etterfølgende spørsmål

Masteroppgavene er lagt ut på UiO:DUO vitenarkiv og kan leses her.

 

Lunsjseminarene er også en arena for det store tverrfaglige UiO-prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815 - 1900, og vi fortsetter å presentere temaer i tilknytning til prosjektet.

Alle seminarene blir holdt i Rettshistorisk samling i 2. etasje i DB, fra kl. 12 - 13, med mindre annet blir opplyst.

På grunn av matservering krever vi påmelding

Publisert 22. aug. 2018 09:20 - Sist endret 22. aug. 2018 09:58