Rettshistorisk lunsjseminar: Forskergruppen møter stipendiater

Næringsstipendiat Guri Hjallen Eriksen om "Offentligrettslig regulering av kommersielle fiskerier i saltvann i et rettshistorisk perspektiv".

Publisert 27. aug. 2018 11:28 - Sist endret 27. aug. 2018 11:28