Rettshistorisk lunsjseminar: Bokpresentasjon av Malcolm Langford

Malcolm Langford presenterer boken "The Limits of the Legal Complex: Nordic Lawyers and Political Liberalism". Redigert av Malcolm Feeley, University of California (Berkely), og Malcolm Langford, Universitetet I Oslo. Boken har bidrag fra alle de nordiske land og dekker en periode på ca 250 år. 

På grunn av matservering krever vi Påmelding.

I tillegg til innledning og avslutning ved redaktørene, inneholder boken følgende kapitler: 
 
2. The legal complex in struggles for political liberalism in Sweden
Johan Karlsson Schaffer 

3. Denmark: Between the Law-State and the Welfare State
Mikael Rask Madsen 

4. Norwegian Lawyers and Political Mobilization: 1623-2015
Malcolm Langford 

5. The Legal Complex: Denmark and Norway under German Occupation 1940-1945
Hans Petter Graver 

6. Finland: Lawyers In and Out of the Shadows  of Political Liberalism
Esa Konttinen 

7. Iceland: Lawyers, Politics and Liberalism                                                                       
Ragnhildur Helgadóttir 

Publisert 1. okt. 2018 13:21 - Sist endret 1. okt. 2018 13:58