Rettshistorisk lunsjseminar: Dag Michalsen og Eirik Holmøyvik innleder

Utvidet lunsjseminar.

Dag Michalsen innleder om: "Weimarforfatningen 1919-1933: statsrett, ideologi og forfatningslære".

Eirik Holmøyvik innleder om: "Norsk statsrett og statsrettsteori anno 1919 i komparativt perspektiv".

I august 1919 ble Weimarforfatningen vedtatt som ny forfatning for et nytt Tyskland. Den historiske situasjon kunne ikke vært mer dramatisk i 1918/1919: Keiserrikets undergang, en massekrig uten grenser, Novemberrevolusjon, Versaillesfredens tunge byrder: Weimarforfatningen tilbød en liberal republikansk forfatning med maktfordeling, parlamentarisme, allmenn stemmerett og rettsstatlighet. Weimarforfatningen avstedkom intense spenninger om forfatningens rolle i samfunnet helt frem til 1933. Første verdenskrig førte til omfattende endringer i forfatninger over hele Europa. Hvordan slo dette inn i Norge?  I mellomkrigstidens forfatningshistorie ligger flere aktuelle perspektiver på  forfatningsrettens utvikling.


I dette seminaret professor Dag Michalsen (Oslo) og professor Eirik Holmøyvik (Bergen) drøfter disse spørsmålene. Seminaret  er samtidig en oppstart på en ny serie ved Rettshistorisk samling om forfatningshistorie i mellomkrigstiden.

Det serveres kaffe og te, ta gjerne med matpakke. Det er ikke påmelding til dette seminaret.

 

 

Publisert 7. juni 2019 09:20 - Sist endret 12. juni 2019 08:33