Rettshistorisk lunsjseminar: Eiendomsretten til det benefiserte godset

Jørn Hagen innleder om eiendomsretten til det benefiserte godset (Opplysningsvesenets fond).

Regjeringen har varslet en stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond. Fondet ble dannet i 1821 av det som i Grl. § 116 er omtalt som "det gods som er benefisert geistligheten".
Eiendomsretten til fondet har vært omdiskutert i snart 200 år. Fagdirektør Jørn Hagen i Barne- og familiedepartementet gjennomgår fondets historie og de ulike synene på eiendomsretten.

Det serveres kaffe og te, ta gjerne med matpakke. Det er ikke påmelding til dette seminaret.

Publisert 7. juni 2019 09:27 - Sist endret 12. juni 2019 08:34