Rettshistorisk lunsjseminar: Fredspliktens utvikling og forbindelseslinjer 1900-1935

Alexander Skjønberg innleder om fredspliktens utvikling og forbindelseslinjer 1900-1935.

Førsteamanuensis Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI, Alexander Skjønberg, innleder om bakgrunnen for og utviklingen av de norske rettsreglene om fredsplikt i arbeidsrettens formative fase. Her er det to sentrale historiske forbindelseslinjer. Den ene er til de første avtaleordningene som ble etablert mellom LO og Norsk Arbeidsgiverforening i 1902. Den andre linjen er til tysk rettsvitenskap, hvor særlig Hugo Sinzheimers forestilling om Friedenspflicht fikk stor betydning.

Det serveres kaffe og te, ta gjerne med matpakke. Det er ikke påmelding til dette seminaret.

Publisert 7. juni 2019 09:34 - Sist endret 11. nov. 2019 10:58