Rettshistorisk lunsjseminar: Utviklingar i formueretten i norsk mellomalder

Stipendiat Brage Thunestvedt Hatløy, Det juridiske fakultet (UiB), innleder om temaet "Utviklingar i formueretten i norsk mellomalder". Brage arbeider med PhD-avhandling om norsk middelalderrett.

Publisert 4. feb. 2019 10:29 - Sist endret 11. feb. 2019 11:55