Rettshistorisk lunsjseminar: Opartiskhet och oavhängighet i medeltida domareder

Jur.dr Martin Sunnqvist er rådman i Malmö tingsrätt og adjungerad universitetslektor i processrätt och rättshistoria ved Lunds Universitet innleder om dommereder  i middelalderen.   

Publisert 4. feb. 2019 10:42