Rettshistoriske lunsjseminarer i 2020

Tidligere

Tid og sted: 18. juni 2020 12:0013:00, Zoom

Nora Naguib Leerberg speaks about measures short of war.

Tid og sted: 28. mai 2020 12:0013:00, Zoom

Masterstudent Linn-Aurora Wengen innleder på virtuell Rettshistorisk Samling.

Tid og sted: 28. mai 2020 12:0013:00, Zoom

Masterstudent Knut Hallvard Hovden Bergflødt innleder på virtuell Rettshistorisk Samling.

Tid: 27. mai 2020 12:0013:00

Seminaret med Julia Björverud om offentlegheitsprinsippet i svensk rett er avlyst.

Tid og sted: 19. mai 2020 12:0013:00, Nye Rettshistorisk Samling

Seminaret med Gilduin Davy om den mellomalderske lagmannen i fransk forsking er avlyst.

Tid og sted: 14. mai 2020 12:0013:00, Zoom

Maria Astrup Hjort innleder på virtuell Rettshistorisk Samling.

Tid og sted: 16. apr. 2020 12:0013:00, Zoom

Gert-Fredrik Malt innleder om folkerettslige subjekter og normsystemer hos Emer de Vattel.

Tid og sted: 2. apr. 2020 12:0013:00, Nye Rettshistorisk Samling

Aslak Sira Myhre innleder om Nasjonalbiblioteket sin digitaliserings- og formidlingsstrategi.

Tid og sted: 19. mars 2020 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Siri Elisabeth Bernssen innleder om seksuell omgang med mindreårige i norsk strafferettshistorie 1800-2000

Tid og sted: 27. feb. 2020 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Geir Heivoll innleder om Politirettshistorieprosjektet – Norsk politi under enevelde.

Tid og sted: 6. feb. 2020 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Jørn Øyrehagen Sunde innleder om Landslovsprosjektet – Funn og ambisjonar.