AVLYST: Rettshistorisk lunsjseminar: Seksuell omgang med mindreårige i norsk strafferettshistorie 1800-2000

Siri Elisabeth Bernssen innleder om seksuell omgang med mindreårige i norsk strafferettshistorie 1800-2000

Stipendiat Siri Elisabeth Bernssen (UiB) vil snakka om seksuell omgang med mindreårige i norsk strafferettshistorie, og visa korleis og kvifor strafferetten på dette området har endra seg i lov og praksis gjennom dei siste 200 åra. I presentasjonen vil ho seie noko om aktualitet og formål med undersøkinga. I tillegg vil nokre sentrale utviklingslinjer vil bli lagt fram, saman med moglege innfallsvinklar til å forklare kvifor dei ulike endringane skjer.

 

Det serveres kaffe og te, ta gjerne med matpakke. Det er ikke påmelding til dette seminaret.

 


 

Publisert 5. feb. 2020 14:29 - Sist endret 11. mars 2020 15:05