Rettshistorisk lunsjseminar på Zoom: Finnes nordisk prosessrett? Bruk av inspirasjonskilder ved prosessreformer i Norden

Maria Astrup Hjort innleder på virtuell Rettshistorisk Samling.

Prosessretten er i utgangspunktet et nasjonalt orientert fag, og man kan argumentere for at likhet i forskjellige lands prosessrett enten har en historisk forklaring eller skyldes at et annet lands prosessrett er brukt som inspirasjonskilde ved reformering av prosessretten. Innleder har undersøkt forarbeidene til prosessreformene i de nordiske landene i perioden 1680 til i dag og betydningen av bruken av inspirasjonskilder ved reformering av prosessretten. Bruker de nordiske landene hverandre som inspirasjonskilde for å reformere reglene, og hvilken betydning har dette for om man kan snakke om nordisk prosessrett? 

 

Kontakt Jørn Øyrehagen Sunde om du ønsker Zoom-invitasjon.

 


 

Publisert 5. feb. 2020 14:48 - Sist endret 30. apr. 2020 22:27