Rettshistorisk lunsjseminar: Finnes nordisk prosessrett? Bruk av inspirasjonskilder ved prosessreformer i Norden

Maria Astrup Hjort innleder.

Førsteamanuensis Maria Astrup Hjort (UiO): Prosessretten er i utgangspunktet et nasjonalt orientert fag, og man kan argumentere for at likhet i forskjellige lands prosessrett enten har en historisk forklaring eller skyldes at et annet lands prosessrett er brukt som inspirasjonskilde ved reformering av prosessretten. Innleder har undersøkt forarbeidene til prosessreformene i de nordiske landene i perioden 1680 til i dag og betydningen av bruken av inspirasjonskilder ved reformering av prosessretten. Bruker de nordiske landene hverandre som inspirasjonskilde for å reformere reglene, og hvilken betydning har dette for om man kan snakke om nordisk prosessrett? 

 

Det serveres kaffe og te, ta gjerne med matpakke. Det er ikke påmelding til dette seminaret.

 


 

Publisert 5. feb. 2020 14:48 - Sist endret 5. feb. 2020 14:48