Rettshistorisk lunsjseminar: Forskergruppen møter stipendiater

Stipendiat Marius Mikkel Kjølstad, UiB, innleder om sitt doktorgradsprosjekt om forestillinger om statens formål i norsk statstenkning fra 1814 til første verdenskrig. Forberedte kommentarer ved Thor Inge Rørvik, IFIKK. Seminarets målgruppe er i første omgang forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring, men Kjølstad ser gjerne at andre interesserte også deltar.

I presentasjonen vil Kjølstad fokusere på statsformålsforestillinger før 1814, som utgjør et viktig bakteppe for undersøkelser av tematikken på Eidsvoll og i perioden deretter.

 

Publisert 19. jan. 2021 14:37 - Sist endret 3. feb. 2021 11:30