Rettshistorisk lunsjseminar: Samarbeidet mellom Rockefeller Foundation og Norge om folkehelsespørsmål og etablering av Norsk institutt for folkehelse (nå: FHI) i mellomkrigstiden

Førsteamanuensis Sunniva Engh (IAKH) innleder om samarbeidet mellom Rockefeller Foundation og Norge om folkehelsespørsmål og etablering av Norsk institutt for folkehelse (nå: FHI) i mellomkrigstiden.

Sunniva Engh er prosjektleder og koordinator for en del av UiO-Norden satsningen Sivilsamfunn i Norden, der Forskergruppen rett, samfunn og historisk endring er en samarbeidspartner. Seminaret er derfor også en anledning til å introdusere sivilsamfunnsprosjektet for alle rettshistorievenner.

Den amerikanske filantropiske organisasjonen Rockefeller Foundation har siden etableringen i 1913 vært en viktig aktør i helsearbeid, med innflytelse på enkeltland, internasjonale organisasjoner samt på globalt nivå. Denne artikkelen beskriver det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Rockefeller Foundation i tidsrommet 1923 – 1935, med vekt på stiftelsens ‘public health fellowships’ til sentrale norske helseaktører og samarbeidet om etableringen av Statens institutt for folkehelsen. Rockefeller Foundations støtte muliggjorde en ekspansjon i norsk helsevesen, og et økt fokus på folkehelse. Dels var dette et resultat av et norsk politisk og profesjonsbasert ønske. I en periode der den norske staten hadde begrensede midler utgjorde Rockefeller Foundation en velkommen finansierings­kilde. Dels var støtten til Norge også et resultat av en større strategi fra Rockefeller Foundations side, med mål om å forbedre public health på globalt nivå. Stiftelsen gjorde aktiv bruk av virkemidler som stipendordninger, institusjonsbygging og bilateral bistand for å skape oppslutning om sentrale idéer og praksis i public health samt forpliktende deltakelse fra mottakerlandenes myndigheter.

Publisert 15. apr. 2021 14:23 - Sist endret 15. apr. 2021 14:23