Rettshistoriske lunsjseminarer i 2022

Tidligere

Tid og sted: 30. mars 2022 12:1513:15, Zoom eller Rettshistorisk samling, 1. etg. Domus Bibliotheca

Morten Nadim innleder om nordiske høyesteretter som konstitusjonsdomstoler - en empirisk og komparativ studie av nordiske høyesteretters grunnlovsbruk.

Tid og sted: 9. mars 2022 12:0013:00, Rettshistorisk samling

Forskergruppen inviterer vi til nytt seminar onsdag 9 mars kl 1200-1330 på Rettshistorisk samling, også i serien stipendiater møter forskergruppen. Da innleder Trygve Harlem Losnedahl med temaet "Den første anskaffelsesinstruksen av 1822 og dens formål"

Tid og sted: 2. mars 2022 12:0013:00, Zoom eller Rettshistorisk samling, 1. etg. Domus Bibliotheca

Aurora Laugerud innleder om temaet "Retorikk eller realitet? Religiøse og verdslige årsaker til utviklinga av drapsforbrytelsen i Danmark og Norge etter reformasjonen".

 

Tid og sted: 9. feb. 2022 12:0013:00, Zoom eller Rettshistorisk samling, 1. etg. Domus Bibliotheca

Jørgen Skjold innleder om forholdet mellom folkerettshistorie og folkerett. 

Portrettbilde av Mala Katharina Loth
Tid og sted: 2. feb. 2022 12:0013:00, Zoom eller Rettshistorisk samling

Mala Katharina Loth innleder om temaet "Last Stop Luxembourg. Lawyerʾs Dynamism and the European Court of Justiceʾs Contribution to Social Equity, c. 1970-1990".

Tid og sted: 26. jan. 2022 12:0013:00, Rettshistorisk samling eller Zoom

Øystein Hetland innleder om politiet under okkupasjon 1940-1945 (Det politirettshistoriske prosjekt).