Forskergruppen møter stipendiater: Trygve Harlem Losnedahl

Forskergruppen inviterer vi til nytt seminar onsdag 9 mars kl 1200-1330 på Rettshistorisk samling, også i serien stipendiater møter forskergruppen. Da innleder Trygve Harlem Losnedahl med temaet "Den første anskaffelsesinstruksen av 1822 og dens formål"

Påmelding via nettskjema: https://nettskjema.no/a/253713#/page/1

For de som vil følge på zoom vil link bli sendt i tide.

Trygve Harlem Losnedahl er stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett/Senter for Europarett med forskningsfelt offentlige anskaffelser og samfunnssikkerhet. Han arbeider på en avhandling med arbeidstittelen "Societal Safety in EU Public Procurement Law".

Se her for sammenfatningen: Allerede i 1822 ble den den første kongelige resolusjon som ga bestemmelse om offentlige anskaffelser vedtatt. Det var en kort instruks basert på et anmodningsvedtak fra Stortinget året før. Instruksen gikk ut på at staten som utgangspunkt skulle anskaffe «Materialier» gjennom bruk av «Licitation her i landet». Licitation er en slags umiddelbar anskaffelseskonkurranse, veldig likt en auksjon. Foredraget presenterer vedtaket og vedtakets foranledning, herunder riksrettssaken mot Wedel Jarlsberg og forsøker å identifisere formålene med instruksen, og trekke linjer til formål med anskaffelsesregelverket i dag.

Publisert 3. mars 2022 17:12 - Sist endret 3. mars 2022 17:14