Rettshistorisk lunsjseminar: Nordiske høyesteretter som konstitusjonsdomstoler - en empirisk og komparativ studie av nordiske høyesteretters grunnlovsbruk

Morten Nadim innleder om nordiske høyesteretter som konstitusjonsdomstoler - en empirisk og komparativ studie av nordiske høyesteretters grunnlovsbruk.

Publisert 11. jan. 2022 14:01 - Sist endret 30. mars 2022 09:21