Hvem har tilgang til domstolen?

Johanne Løvli Harstad innleder om historiske endringer i hvem som har tilgang til domstoler som part.

Innledningen tar utgangpunkt i spørsmålet om hvilke sammenslutninger som skal ha tilgang til domstolen. Dette er et gammelt spørsmål som har blitt besvart forskjellig gjennom tidene. Fra å kun tillate en gruppe med arvinger, til at selskaper ble parter under 1800-tallet, til at siidaer idag kan saksøke staten. Hvem som har evne til å være part er alltid en selvfølge, men likevel alltid i endring. Bør vi tenke nytt rundt naturens evne til å være part? Og, hva med dyr og fremtidige generasjoner? 

 

Johanne Løvli Harstad er forskningsassistent ved IoR. Se Johanne Løvli Harstad - Institutt for offentlig rett (uio.no)

Publisert 26. aug. 2022 10:48 - Sist endret 21. sep. 2022 11:03