Utviklingen av dyrevernretten i Norge fra 1800-tallet

I serien Forskergruppen møter stipendiater vil stipendiat Annichen Kongsvik Sæteren (Jur Fak, NIFS) presentere deler av sitt PhD arbeid, om utviklingen av dyrevernretten i Norge fra 1800-tallet av.

Annichen vil presentere utviklingen av dyrevernretten i Norge, med hovedfokus på avgjørende lovendring og rettspraksis fra 1800-tallet. Utviklingen gjennom 1900-tallet frem til i dag vil også bli belyst, om enn noe mer sparsomt.

Se ellers om Annichen Kongsvik Sæterens prosjekt Annichen Kongsvik Sæteren - Nordisk institutt for sjørett (uio.no)

Publisert 29. aug. 2022 13:44 - Sist endret 29. aug. 2022 13:44