"Svenska Pommern 1806 - 1815: Stats- och folkrättsliga frågor under ett turbulent decennium"

Professor Kjell Åke Modéer (Lunds Universitet) innleder om statsrettslige og folkerettslige spørsmål vedrørende Svenske Pommern i perioden 1806-1815.

Svenske Pommern i 1812. Kilde: wikipedia.

Sted: Rettshistorisk samling, 2. etg., Domus Bibliotheca, Det juridiske fakultet, Oslo.

Abstract:

"I 1806 upplöstes det Heliga romerska riket av tysk nation. Det innebar att bland annat Sverige inte längre ansåg sig bundet av den Westfaliska fredstraktaten 1648. I relation till den svenska provinsen Vorpommern med residensstaden Stralsund resulterade den uppkomna situationen i en statskupp. Den svenske kungen vidtog åtgärder för att införa svensk rätt i provinsen. Den svenska lagboken översattes och trycktes, men när den förelåg färdig ockuperade franska trupper Pommern och inf örde i stället napoleonsk rätt. För svenskt vidkommande kom därefter det finsk-ryska kriget 1808-09, vilket inte bara resulterade i avträdandet av Finland till Ryssland utan också i den oblodiga revolutionen i Sverige i mars 1809 med avsättande av kungen och antagande av den svenska regeringsformen i juni samma år.

Mot denna bakgrund kommer jag att beskriva hur den pommerska rättskulturen förändrades från 1806 till freden i Kiel 1814, vilken lade grunden för en helt ny geopolitisk situation i norra Europa, och som för svenskt vidkommande slutade med att den svenska fanan halades från högvaktsbyggnaden i Stralsund 1815."

 

Påmelding til Nora Naguib Leerberg: n.n.leerberg@jus.uio.no.

 

Vel møtt!

 

Publisert 27. feb. 2014 12:36 - Sist endret 30. juni 2015 10:37