Boklansering: Straff, lov, historie: Historiske perspektiver på straffeloven av 1902.

Lansering av Geir Heivoll og Sverre Flaattens (red.) nye bok: Straff, lov, historie: Historiske perspektiver på straffeloven av 1902.

Om boken:

I over 100 år har Norge hatt den samme straffeloven, Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10. Loven er riktignok endret flere ganger, men ikke før i 2005 ble det vedtatt en ny straffelov i Norge.

Straffeloven av 1902 var resultat av et reformarbeid som hadde sin opprinnelse i juryreformen og behovet for en mer lettfattelig straffelov. Loven ble et nybrottsarbeid i europeisk målestokk.

Sett i forhold til reformens betydning og det rike kildematerialet den har etterlatt seg, har straffeloven av 1902 i beskjeden grad blitt viet oppmerksomhet i historisk orientert forskning. Det er en slik erkjennelse som danner utgangspunktet for denne boken. I boken utforskes straffeloven av 1902 historisk gjennom ulike kilder, faglige tilnærminger og perspektiver. Ut av bidragene vokser det frem en kompleks og flertydig straffelov, som gir et bilde av et åpent historisk landskap der hele strafferettens mening var i bevegelse i tiden rundt 1900.

Boken utkommer i serien Oslo Studies in Legal History nr. 10.

Det blir forberedte kommentarer ved Rune Slagstad og Ulf Stridbeck.

Lett servering.

Velkommen!

 

Påmelding til Nora Naguib Leerberg: n.n.leerberg@jus.uio.no.

Publisert 14. mai 2014 11:48 - Sist endret 26. juni 2015 14:09