Deltakere i Rett, samfunn og historisk endring

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Jørn Øyrehagen Sunde Professor +47 22859463 j.o.sunde@jus.uio.no Rettshistorie, Rettsstaten, Juridisk metode, Rett og religion, Lovgivningslære, Rettsteknologi
Marit Halvorsen Professor +47 22859785 marit.halvorsen@jus.uio.no Rettshistorie, Helserett
Dag Michalsen Professor +47 22859434 +47 97043532 (mob) dag.michalsen@jus.uio.no Rettshistorie
Ola Mestad Instituttleder +47 22859376 ola.mestad@jus.uio.no Europarett, Instituttleder, Petroleumsrett
Ivar Alvik Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgift, Erstatningsrett, Internasjonal privatrett
Anne Kjersti Befring Førsteamanuensis +47 22859429 +4795827358 a.k.befring@jus.uio.no Helse- og biorett. Forvaltningsrett. Konstitusjonell rett. "Personvern".
Sverre Blandhol Professor +47 22850215 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Kontraktsrett, Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett
Kirsti Strøm Bull Professor emerita +47-22859341 k.s.bull@jus.uio.no Tingsrett, Samerett, Rettshistorie, Familie- og arverett
Christoffer Conrad Eriksen Professor +47 22850258 c.c.eriksen@jus.uio.no Allmenn rettsteori, Statsforfatningsrett, Europarett, Rettskildelære, EU- og EØS-rett, Forvaltningsrett, Rettsfilosofi, Folkerett, Konstitusjonell rett, Menneskerettigheter
Sverre Flaatten
Geir Heivoll
Ruth Hemstad Førsteamanuensis +47 22856518 +47-93437312 ruth.hemstad@iakh.uio.no Historie
Maria Astrup Hjort Professor +47 22859472 m.a.hjort@jus.uio.no Rettshistorie, Sivilprosess, Straffeprosess, Etikk
Nora Naguib Leerberg Stipendiat +47 22845901 n.n.leerberg@jus.uio.no Rettshistorie
Gert-Fredrik Malt Førsteamanuensis emeritus 22850078 g.f.malt@jus.uio.no Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Tingsrett
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 +4741775813 (mob) 417 75 813 alla.pozdnakova@jus.uio.no Havrett, Folkerett, Europarett, Nordområdene, Komparativ rett, Konkurranserett
Jørgen Sørgard Skjold
Geir Stenseth Professor +47 22859609 geir.stenseth@jus.uio.no Tingsrett, Naturressursrett, Allmenn rettsteori, Rettshistorie
Ulf Stridbeck Professor emeritus +47 22859405 ulf.stridbeck@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Rettspsykologi, Rettssosiologi
Bård Sverre Tuseth Stipendiat +47 22859494 b.s.tuseth@jus.uio.no Rettshistorie
Anne Robberstad Professor +47 22859415 anne.robberstad@jus.uio.no Sivilprosess, Straffeprosess
Thor Inge Rørvik Universitetslektor +47 22854916 t.i.rorvik@ifikk.uio.no Idehistorie