Publikasjoner

Publisert 4. sep. 2018 13:02

16. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Lars Björne

Publisert 8. des. 2017 10:25

- Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling

15. bind i serien Oslo Studies in Legal History. 

Av Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.)

Rettshistorisk kritikk
Publisert 4. des. 2017 08:21

14. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Dag Michalsen.

Publisert 4. apr. 2017 11:34

13. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Hilde Sandvik (red.).

Publisert 4. apr. 2017 11:27

12. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Ruth Hemstad og Bjørn Arne Steine (red.)  

Publisert 17. aug. 2015 12:42

Lærebok i forfatningshistorie gir en grundig innføring i norsk forfatningshistorie fra 1814 og frem til i dag. En viktig ambisjon er å fremstille den norske forfatningsutviklingen i lys av internasjonale kontekster og tendenser.

Publisert 26. juni 2015 13:09

11. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Nora Naguib Leerberg.

Publisert 17. juni 2014 08:53

10. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Geir Heivoll og Sverre Flaattens (red.)

Publisert 2. mai 2014 13:22

Jørn Øyrehagen Sunde (red.) "Constitutionalism before 1789. Constitutional arrangements from the High Middle Ages to the French Revolution".

Publisert 2. mai 2014 13:20

9. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Ruth Hemstad (red.).

Publisert 25. mars 2014 10:17

8. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Lars Björne.

Publisert 24. mars 2014 14:53

Nils Rune Langeland (red.) "Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814-2014"

Publisert 24. mars 2014 14:53

7. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Kirsti Strøm Bull & Marit Halvorsen (red.)

Publisert 24. mars 2014 14:53

Eirik Holmøyvik (red.) "Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014".

Publisert 24. mars 2014 14:52

Dag Michalsen (red.) "Unntakstilstand og forfatning. Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett"

Publisert 24. mars 2014 14:52

Hilde Sandvik og Dag Michalsen (red.) "Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94s krav til lovbøker i norsk historie"

Publisert 24. mars 2014 14:51

Ola Mestad (red.) "Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København"

Publisert 24. mars 2014 14:50

6. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Cecilie Schjatvet.

Publisert 24. mars 2014 14:50

5. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Kirsti Strøm Bull (red.)

Publisert 24. mars 2014 14:50

4. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Ola Mestad (red.).

Publisert 24. mars 2014 14:50

3. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Dag Michalsen (red.).

Publisert 24. mars 2014 14:49

2. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Sverrre Blandhol & Dag Michalsen (red.).

Publisert 24. mars 2014 14:49

1. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Dag Michalsen (red.).

Publisert 13. nov. 2013 11:31

 Av Kjersti Selberg

Rettshistoriske studier nr 25

ISBN 978-82-8063-095-112

Publisert 13. nov. 2013 11:31

Av Stine Gahre

Rettshistoriske studier nr 24