Publikasjoner

Publisert 8. des. 2017 10:25

- Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling

15. bind i serien Oslo Studies in Legal History. 

Av Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.)

Publisert 17. aug. 2015 12:42

Lærebok i forfatningshistorie gir en grundig innføring i norsk forfatningshistorie fra 1814 og frem til i dag. En viktig ambisjon er å fremstille den norske forfatningsutviklingen i lys av internasjonale kontekster og tendenser.

Publisert 24. mars 2014 14:51

Ola Mestad (red.) "Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København"