Grunnloven - Historisk kommentarutgave 1814-2020

Ola Mestad og Dag Michalsen (red.)

Bildet kan inneholde: gjøre, håndskrift, papir, papirprodukt, rektangel.

Omslagsbilde: Universitetsforlaget,

Oslo: Universitetsforlaget, 2021

Denne boka omhandler Grunnloven helt fra 1814 til i dag. Den er både en oppdatert lovkommentar som tar med hele grunnlovsrevisjonen i 2014, og en forklaring av Grunnloven slik den har vært, med dens bakgrunn, alle dens endringer og kontinuiteten fra 17. mai 1814 til utgangen av 2020.

Alle gjeldende grunnlovsbestemmelser blir utførlig kommentert og tilsvarende for alle tidligere bestemmelser som nå er opphevet. Kommentarene er skrevet av i alt 49 spesialistforfattere, de fleste jurister og noen historikere. Grunnlovsparagrafene blir satt inn i ulike sammenhenger, både idehistoriske og politiske, med hverandre og med internasjonale forpliktelser, rettspraksis og lovgivning. Her kan du laste ned en fullstendig innholdsfortegnelse.

Redaktørene har i tillegg skrevet innledning til verket.

Boka er uunnværlig for alle som arbeider med statsrettslige spørsmål, både i Storting og styringsverk, i domstolene og på advokatkontorer, og for studenter så vel som for historisk og politisk interesserte.

Redaktørene er begge professorer ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og stod sentralt i forskningen knyttet til Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.

Publisert 23. aug. 2021 15:22 - Sist endret 24. aug. 2021 10:03