Norsk rettstenkning etter 1800. Tolv studier.

Denne boken dreier seg om norsk rettstenknings historie etter 1800. Lenge ble norsk rettstenkning stort sett undersøkt som del av norsk politisk historie. Denne boken løfter frem en rekke av de spørsmål som faktisk har stått sentralt i norsk rettstenkning etter 1800.

Omslag: Akademisk publisering

Hvordan virket den felles dansk-norske rettstradisjonen etter 1814? Hva betød Grunnloven for norsk rettstenkning? Hvilken betydning har internasjonal rett hatt for norsk rettsvitenskap? Hvordan har rettslige og metodiske nyskapninger som omleggingen av erstatningsretten eller den endrede begrunnelse av avtalebinding foregått i norsk rett?

Gjennom tolv studier analyserer Dag Michalsen disse og andre spørsmål og setter dem inn i en større norsk og internasjonal rettsvitenskapelig sammenheng. Han peker også på de historiemetodiske utfordringer som ligger innbakt i en rettstenkningens historie. Boken gir dermed et langt fyldigere bilde av norsk rettstenkning siden 1800 enn i noen annen fremstilling.

Publisert i: Pax forlag (2013)

Publisert 31. mai 2013 15:16 - Sist endret 17. aug. 2015 11:25