Rett - en internasjonal historie

Forsidebilde: Den franske menneskerettighetserklæringen Foto: PAX forlag

Publisert i

Pax Forlag (2011)

Kjøp boken her

 

Sammendrag

Rett er et internasjonalt fenomen, og her undersøkes dette historisk. Formålet er å vise sammenhenger av rettslige ideer og ordninger i forskjellige samfunn over tid. Boken dreier seg først og fremst om vestlig rett, men også rett fra andre samfunn er omtalt. Norsk rett er skrevet inn i denne internasjonale historien. Slik gir boken også et bidrag til en komparativ rettsforståelse. Lange linjer i rettens internasjonale historie begynner i antikkens rettshistorie og ender i dagens debatter om rettens rolle i det internasjonale samfunn. Bokens tyngdepunkt er tiden etter 1750, og det tematiske fokus er suverenitet, kontrakt og rettstenkning. Et sentralt perspektiv er å se retten som del av samfunnets forskjellige virkemåter og i lys av geopolitiske forhold.

Av Professor Dag Michalsen
Publisert 14. jan. 2012 20:29 - Sist endret 31. mai 2013 14:58