Oslo Studies in Legal History

 

preview

 

 

 

 

 

 

Oslo Studies in Legal History er en bokserie som tar sikte på å utgi bøker som omhandler sentrale tema i rettshistorie. Det er så langt publisert 18 bind i serien. Seriens redaktør er Dag Michalsen, professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 

Publikasjoner