Publikasjoner

Publisert 8. des. 2017 10:25

- Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling

15. bind i serien Oslo Studies in Legal History. 

Av Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.)