Anders Sandøe Ørsted og den norske straffeloven av 1842

13. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Hilde Sandvik (red.).

Foto: Dreyer forlag

Publisert i:

Oslo: Akademisk Publisering, 2017.

Kjøp boken.

Sammendrag:

Anders Sandøe Ørsted (1778-1860) var Danmarks fremste jurist i første halvdel av 1800-tallet. Etter bruddet mellom Danmark og Norge i 1814 fortsatte Ørsted å kommentere rettsutviklingen i Norge i sine håndbøker og tidsskrifter. Hans store engasjement for og innflytelse på norsk rett er derfor godt kjent.

I denne kildeutgaven presenteres for første gang Ørsteds innspill fra sommeren 1831 til en ny norsk kriminallov. I boken finnes også lovutkastet fra den norske lovkommisjonen, relevante kapitler fra 1842-straffeloven samt trykkefrihetsforordningen fra 1799, som Ørsted la stor vekt på.  Innledningsvis drøfter Hilde Sandvik hvordan Ørsteds notat kan brukes som kilde til grenseoppgangen straffeloven gjorde mellom tillatelige og utillatelige ytringer, i "Trykkefrekkhet etter 1814 i Norge og Danmark: Offentlighet, ytringsfrihet, Ørsted og straffeloven av 1842."

 

Publisert 4. apr. 2017 11:34 - Sist endret 4. apr. 2017 11:34