Hotet från Öster. Drag i finsk och även norsk konstitutionell historia fram till 1809/1814

8. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Lars Björne.

Publisert i:

Oslo: Dreyers Forlag, 2014.

Kjøp boken.

Sammendrag:

Finland och Norge hade i början av 1800-talet i århundraden varit perifera riks-delar i de två nordiska monarkierna Sverige och Danmark. Under Napoleonkrigen var framtiden oviss, och det gick som realisterna fruktade: båda rikena sprängdes inom ett drygt decennium. År 1815 var Finland ett storfurstendöme med egen autonomi inom kejsardömet Ryssland. Kungariket Norge hade tvingats in i en union med Sverige, men hade samtidigt segrat i nederlaget, då landet fått en på denna tid ovanligt demokratiskt grundlag med en stark folkrepresentation, och den gemensamme kungens makt var begränsad.

Av Lars Bjørne.

Lars Bjørne er jur. dr og var professor i rettshistorie ved Åbo universitet 1979–2012. Han ble æresdoktor ved UiO i 2011. Hans hovedverk er Den nordiska rättsvetenskapens historia, I–IV, 1995–2007.

Publisert 25. mars 2014 10:17 - Sist endret 9. nov. 2017 10:54