Natur, rett, historie

5. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Kirsti Strøm Bull (red.)

Publisert i

Oslo: Akademisk publisering, 2010, 249 s.

Kjøp boken.

Sammendrag:

Denne boken er en vitenskapelig antologi der hovedtema er naturressursrett i et rettshistorisk perspektiv. Artiklene i boken tar for seg naturressursrett, både i form av historiske tilbakeblikk og rettsspørsmål knyttet til miljø- og klimautfordringer. Boken spenner fra spørsmål om eiendomsrett og bruksretter til fast eiendom som har lange historiske røter, til miljø- og klimaspørsmål.

Publisert 24. mars 2014 14:50 - Sist endret 9. nov. 2017 10:55