Rettsforsker, politiker, internasjonalist. Perspektiver på Francis Hagerup

2. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Sverrre Blandhol & Dag Michalsen (red.).

Publisert i

Oslo: Unipax, 2007.

Kjøp boken.

Sammendrag

ISBN: 978-82-8152-014-1, h. 204 s.

Francis Hagerup (1853–1921) regnes som en av de fremste rettsforskere i norsk historie. Hans store og profilerte rettsvitenskapelige produksjon har alltid vært erkjent som betydningsfull, og i de siste tiårene har det også vokst frem en fornyet interesse for ham som juridisk tenker. Hagerup var dessuten en sentral politiker mellom 1884 og 1905, blant annet som statsminister i to omganger. Han er kjent for sitt prinsipielle og problematiske syn på unionsoppløsningen i 1905. Fra 1906 til sin død var Hagerup diplomat og det nye Norges ledende folkerettsekspert.

Denne antologien setter fokus på disse tre rollene som Hagerup utfoldet: rettsforsker, politiker og internasjonalist. Gjennom syv artikler skrevet av nordiske spesialister på området bringes det frem nye perspektiver på Hagerup. Dessuten innholder artiklene en god del nytt materiale som ikke tidligere har vært drøftet i forskningen om Hagerup.

Av Sverre Blandhol og Dag Michalsen (red.)
Publisert 24. mars 2014 14:49 - Sist endret 9. nov. 2017 10:56