Rettshistoriske studier utgitt i Institutt for offentlig retts skriftserie