Rettshistoriske studier utgitt i Institutt for offentlig retts skriftserie

Publisert 13. nov. 2013 11:31

 Av Kjersti Selberg

Rettshistoriske studier nr 25

ISBN 978-82-8063-095-112

Publisert 13. nov. 2013 11:31

Av Stine Gahre

Rettshistoriske studier nr 24

Publisert 13. nov. 2013 11:30

- Særlig om Johs. Andenæs' og G. Astrup Hoels bidrag i 1940-årene

Av Øyvind Østerhagen

Rettshistoriske studier nr 23

Publisert 30. okt. 2012 11:33

Av Eugenia Blücher.

Rettshistoriske studier nr. 22

Publisert 29. sep. 2010 13:33

Religionsfrihet og grunnlovskonservatisme 1814-1956

Av Ulrik Sverdrup-Thygeson jr.

Rettshistoriske studier nr. 21

Publisert 22. feb. 2010 14:31

 utgitt i Institutt for offentlig retts skriftserie

Publisert 26. jan. 2010 08:41

Tomtefeste i Norge fra middelalderen til ca. 1700

Av Olav A. Røssaak

Rettshistoriske studier nr. 20