Alminnelig forvaltningsrett - fortid og framtid

Forskergruppen RØF inviterer til seminar om utviklingstrekk innen alminnelig forvaltningsrett, med utgangspunkt i antologien «Ugyldighet i forvaltningsretten» og forslag til ny forvaltningslov.

Omslagsbilde, antologien «Uyldighet i forvaltningsretten» (red. Henriette Tøssebro)

Ugyldighet i forvaltningsretten (foro: UiO)

PROGRAM:
Fredag 7. februar, Professorboligen i Universitetshagen.

 

Ordstyrer: professor Christoffer C. Eriksen, leder av RØF.


DEL I: Utvalgte emner fra «Ugyldighet i forvaltningsretten»

13:00–13:20 ​Professor Karl Harald Søvig, UiB: Bør domstolene ha kompetanse til å avsi realitetsavgjørelse i forvaltningssaker?

​​​I diskusjon med advokat Olav Haugen Moen

13:35–13:55 Førsteamanuensis Anders Løvlie, UiO: Beviskrav for feil i forvaltningens saksbehandling

​​​I diskusjon med professor Magne Strandberg​, UiB

14:10-14:30 ​Professor Alf Petter Høgberg, UiO: Forvaltningsrettslig ‘ugyldighet’ som koblingsbegrep

​​​I diskusjon med stipendiat Johan Wibye, UiO

 

14:30-15:30 ​PAUSE

 

DEL II: Ny forvaltningslov

15:30–15:50 ​Gustav Haver ved Sivilombudsmannen: 
Ugyldighetskonseptet i ny forvaltningslov 

15:55–16:15 ​Solveig Selmer Rønningen og Maja Sandvik Schartum ved Landbruksdirektoratet:
Rekkevidden av prøvingskompetansen til overordnet myndighet

16:20–16:40 ​Professor Erik Boe, UiO:
Utkast til ny forvaltningslov: To rettsprinsipper som savnes

16:45–17:05​ Marius Mikkel Kjølstad ved Norges Institusjon for menneskerettigheter: 
Gjennomføringen av menneskerettigheter i ny forvaltningslov

17:10–17:30​ Ida Tønnessen og Halvard Skarpmoen ved Juss-Buss: 
Sakskostnadsansvaret i ny forvaltningslov

 

Etter seminaret inviteres deltakerne til sosialt samvær på Frokostkjelleren.

Av hensyn til servering er det nødvendig med påmelding i nettskjema senest tirsdag 28.januar.

Publisert 5. jan. 2020 22:07 - Sist endret 7. feb. 2020 12:16